۵ تصور اشتباه در مورد قهوه آزمایی

۱. برای قهوه آزمایی یک نمایه‌ی برشته­‌کاری استاندارد وجود دارد.

درجه برشته­‌کاری استانداردِ SCAA (انجمن تخصصی قهوه امریکا) در قهوه‌آزمایی برای دانه­‌ی قهوه با اگترونِ 58 تعریف شده است و برای قهوه آسیاب شده این عدد 63 است و همچنین برشته­‌کاری باید بین 8 تا 12 دقیقه انجام شود. این استاندارد فضای زیادی را برای اشتباهات باقی می­‌گذارد. نتایج بدست آمده در قهوه‌آزماییِ قهوه­‌ای که در 8 دقیقه برشته شده در کنار همان قهوه که به مدت 12 دقیقه برشته شده به کلی متفاوت است. در حالی که داشتن استاندارد قهوه‌آزمایی برای کیفیت بسیار کمک کننده است، اما این استاندارد به معنای اتمام حجت در قهوه‌آزمایی نیست.

۲. قهوه‌آزمایان می­‌توانند بگویند که قهوه از کدام کشور است.

در حالی که تعداد بسیار زیادی از قهوه‌آزمایان با تجربه تنها با قهوه‌آزمایی می­‌توانند حدس­‌هایی بر مبنای تجربه و اطلاعات بزنند که خاستگاه قهوه کجاست، اما این حدسیات به طور دقیقی علمی نیستند. اخیرا در ویدیو “Let’s Talk Coffee 2014” در مورد قهوه گیشا، یک خریدار بسیار برجسته قهوه‌ی سبز اقرار کرده است که بار اولی که قهوه گیشا را شناخت او را فریب دادند و امکان نداشته که آن قهوه از پاناما آمده باشد. هر قهوه‌آزمایی که می­‌گوید “می­‌تواند به شما بگوید منشا قهوه دقیقا کجا است” در حقیقت تنها حدس می­‌زند.

۳. تمام برشته­‌کاران قهوه‌آزمایی می­‌کنند.

این تصوری غلط انداز است، اما من دوست دارم از فرصتم استفاده کنم تا بگویم که تمام برشته­‌کارها باید قهوه‌آزمایی بکنند. قهوه‌آزمایی تنها راهی است برای پی بردن به  این که برشته­‌کاری به طور درستی انجام شده است یا خیر. اگر درجه‌ی برشتگی تیره یا روشن باشد، قهوه آزمایی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که نمایه هنوز معتبر است. با این که نیازی نیست که تمام برشتگی‌ها را قهوه‌آزمایی کرد اما ایده بسیار خوبی است که هر روز قهوه‌آزمایی انجام داد تا از بهترین کیفیت محصول اطمینان حاصل شود.

۴. تا یک روز بعد از برشته­‌کاری باید صبر کرد سپس قهوه‌آزمایی انجام داد.

با در نظر گرفتن زمان لازم برای خروج گاز قهوه، توصیه می­‌شود تا چند ساعتی قبل از قهوه‌آزمایی صبر کرد. هر چند که انجام این کار 100 درصد لازم نیست. شما همیشه می‌توانید آنچه که ما به آن قهوه‌آزمایی “down and dirty” می­‌گوییم را انجام دهید که در آن قهوه را برشته و خنک می­‌کنید و سپس قهوه‌آزمایی می­‌کنید.  پیشنهاد می­‌کنم که اگر به این نحو قهوه آزمایی می‌کنید، همچنان قهوه را روز بعد هم بیازمایید تا به تفاوتی که هنگام خروج گاز قهوه رخ می­‌دهد، پی ببرید.

۵. قهو‌آزمایی سخت است.

اگر که می­‌خواهید در صنعت قهوه مشغول به کار شوید، قهوه‌آزمایی را یاد بگیرید. درست مانند هر چیز دیگری، یاد گرفتن یک مهارت جدید هم زمان می­‌برد. قهوه‌آزمایی آسان است. در قهوه‌آزمایی تنها به داشتن تمرکز و یک دایره لغات خوب نیاز است. با گذشت زمان پی بردن به ویژگی­‌های طعمی متفاوت برای قهوه‌آزما طبیعی می­‌شود. تمرین باعث می­‌شود تا در قهوه‌آزمایی به تبحر دست یابید، علاوه بر آن خوشبختانه لذت قهوه‌آزمایی در تمرینات آن وجود دارد.

 

منبع:

ویلم بوت (اکتبر 2014)، پنج تصور اشتباه در مورد قهوه آزمایی.