کارگاه تخصصی؛ بررسی ایرادات برشته‌کاری – تیر ماه

بررسی ایرادات برشته‌کاری

کارگاه تخصصی

۲۹ تیر ماه (۱۱صبح تا ۵ بعدازظهر)

مناسب برای: محققان٬ متخصصان دانه سبز٬ ارزیابان حسی و برشته‌کاران

*پیش‌نیاز: تسلط و تجربه در دانش برشته‌کاری٬ آشنایی با پروتکل قهوه‌آزمایی

مدرس: منصور احسانی

ظرفیت: 3 نفر

1,700,000 تومان
مشاهده
کارگاه تخصصی؛ قهوه‌آزمایی – تیر ماه

قهوه‌آزمایی

کارگاه تخصصی

زمان برگزاری: ۱۲ تیر ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)

مناسب برای: باریستا‌، برشته‌کاران

*پیش‌نیاز: آشنایی و تسلط بر دانش و مهارت باریستایی

مدرس: منصور احسانی

ظرفیت: 3 نفر

1,700,000 تومان
مشاهده
کارگاه حضوری؛ دم‌آوری مانند یک قهرمان – تیر ماه

دم‌آوری مانند یک قهرمان

کارگاه حضوری
۲۱ تیر (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
مناسب برای: باریستا
مدرس: منصور احسانی

ظرفیت تکمیل است.

اتمام موجودی
جزییات
کارگاه عمومی؛ قهوه در منزل – تیر ماه

قهوه در منزل

کارگاه حضوری
زمان برگزاری: ۲۵ تیر ماه ( ۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
مناسب برای: دوست‌داران قهوه
مدرس: منصور احسانی

ظرفیت: 4 نفر

1,500,000 تومان
مشاهده