کارگاه تخصصی؛ بررسی ایرادات برشته‌کاری – تیر ماه

بررسی ایرادات برشته‌کاری

کارگاه تخصصی

۲۹ تیر ماه (۱۱صبح تا ۵ بعدازظهر)

مناسب برای: محققان٬ متخصصان دانه سبز٬ ارزیابان حسی و برشته‌کاران

*پیش‌نیاز: تسلط و تجربه در دانش برشته‌کاری٬ آشنایی با پروتکل قهوه‌آزمایی

مدرس: منصور احسانی

ظرفیت تکمیل است.

پایان دوره
جزییات
کارگاه تخصصی؛ قهوه‌آزمایی – شهریور ماه

قهوه‌آزمایی

کارگاه تخصصی

۱۴ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)

مناسب برای: باریستا‌، برشته‌کاران

*پیش‌نیاز: آشنایی و تسلط بر دانش و مهارت باریستایی

مدرس: منصور احسانی

ظرفیت تکمیل است.

پایان دوره
جزییات
کارگاه رده‌بندی قهوه سبز – شهریور ماه

رده‌بندی قهوه سبز

کارگاه تخصصی

 ۲۹ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر)

مناسب برای: برشته‌کاران, علاقه‌مندان به دانش دانه‌ي سبز قهوه.

مدرس: منصور احسانی

ظرفیت تکمیل است.

اتمام موجودی
جزییات
کارگاه تخصصی؛ بررسی علمی اسپرسو – مرداد ماه

کارگاه بررسی علمی اسپرسو

کارگاه تخصصی

۱۹مرداد (۱۱ صبح تا ۵ بعد از ظهر)

مناسب برای: باریستاها

*پیش‌نیاز: آشنایی و تسلط بر دانش و مهارت باریستایی

مدرس: منصور احسانی

ظرفیت تکمیل است.

اتمام موجودی
جزییات
کارگاه تخصصی؛ دم‌آوری مانند یک قهرمان – شهریور ماه

دم‌آوری مانند یک قهرمان

کارگاه تخصصی
۷ و ۸ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
مناسب برای: باریستا
مدرس: منصور احسانی

ظرفیت تکمیل است.

اتمام موجودی
جزییات
کارگاه عمومی؛ قهوه در منزل – تیر ماه

قهوه در منزل

کارگاه حضوری
زمان برگزاری: ۲۵ تیر ماه ( ۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
مناسب برای: دوست‌داران قهوه
مدرس: منصور احسانی

ظرفیت تکمیل است.

اتمام موجودی
جزییات