دم‌آوری مانند یک قهرمان
دم‌آوری مانند یک قهرمان

دوره در یک نگاه

هر کسی که کاری را در بهترین حالت ممکن آن انجام دهد، قهرمان است. قهرمانی فقط در مسابقات نیست و ما می‌توانیم قهرمان دم‌آوری قهوه در زندگی روزمره باشیم. این کارگاه با الهام از تکنیکها، روشها و سطح مسابقات جهانی قهوه طراحی شده است تا شما بتوانید مثل یک قهرمان در مسابقات، قهوه دم کنید. بعد از گذراندن این کارگاه می‌توانید با قهوه‌ای که در اختیار دارید، بهترین دستورالعمل ممکن برای دمآوری قهوه را طراحی کنید. امروزه دم‌آوری قهوه محدود به پیروی از دستوالعمل‌ها نیست و با اضافه شدن چاشنی خلاقیت، علم و ابتکار، به یک هنر تبدیل شده است. 

 • حضوری
 • ۲ روز
 • مسیر قهرمان قهوه

 • مهارت‌های حسی

 • گروه آموزشی کارخانه قهوه ژاو
 • ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۴۰۳
 • ۱۱ الی ۱۸
 • ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان
 • تئوری [20%]
  عملی [80%]
 • درجه سختی ۰
 • 7,000,000 تومان

  چیزهایی که در این دوره یاد می‌گیرید:

  بررسی عوامل مؤثر بر عصاره‌گیری

  آشنایی با عوامل مؤثر طعمی در دمآوری

  تنظیم دمای ایدهآل آب

  آشنایی با مفاهیم ترمودینامیک گرمای ویژه و ضریب هدایت گرما

  دم‌آوری و سازوکار آن

  بررسی  سازوکار و فرایند دمآوری

  نحوه صحیح اضافه کردن آب به بستر قهوه 

  انواع فیلتر و ویژگیهای منحصر به فرد آنها

  بررسی تأثیر جنس دمافزار بر دمآوری

  نحوهی طراحی دستورالعمل دمآوری

  دمآوری با نمودار کنترل دمآوری و محدوده استاندارد عصارهگیری

  آشنایی با اهمیت بایپس (By-pass) و تأثیر آن بر دمآوری

  بررسی تأثیر اندازه سابه در طعم فنجان

  آزمون عملی عصارهگیری و بررسی تأثیر عصارهگیری در طعم فنجان

  آزمایش عملی غلظت و بررسی تأثیر آن در طعم فنجان

  تغییر خاصیت اسیدی در طول دمآوری و تغییرات اسیدیته در اثر نگهداری دانه قهوه

  لیپیدها در قهوه و انتقال لیپیدها از طریق اندازه سابه

  آشنایی با اهمیت دمای عصارهگیری، بررسی تأثیر دمآوری با دماهای مختلف 

  قهوه سرددم

  نقش آب در دم‌آوری

  تنظیم کیفیت آب

  سختی آب و تأثیر آن بر طعم قهوه

  تأثیر آب بر رسوبات دستگاه و خطرات خوردگی

   

  مهارتهایی  که در این دوره کسب میکنید

  • دم‌آوری به صورت تخصصی
  • طراحی دستورالعمل‌های دم‌آوری برای قهوه‌های گوناگون
  • شرکت در مسابقات دم‌آوری قهوه
  تماس در واتساپ