کافه پرکو

کافه پرکو

نشانی: آذربایجان شرقی، تبریز، ولیعصر ،چهارراه شریعتی به سمت رازی