1401

اردیبهشت

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه
 • مهارت ارزیابی حسی

  دوره کامل
  ۱۳ الی ۱۵ تیرماه
  مناسب برای: باریستا و علاقه‌مندان قهوه
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • مهارت ارزیابی حسی

  دوره کامل
  ۱۳ الی ۱۵ تیرماه
  مناسب برای: باریستا و علاقه‌مندان قهوه
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • مهارت ارزیابی حسی

  دوره کامل
  ۱۳ الی ۱۵ تیرماه
  مناسب برای: باریستا و علاقه‌مندان قهوه
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • قهوه در منزل

  کارگاه حضوری
  زمان برگزاری: ۲۵ تیر ماه ( ۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
  مناسب برای: دوست‌داران قهوه
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 •  تست سه‌گانه 

  کارگاه حضوری

  زمان برگزاری: ۱۰ اردی‌بهشت‌ماه
  مناسب برای: شرکت‌کنندگان مسابقات کاپ‌تیستر ۲۰۲۲
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • دم‌آوری مانند یک قهرمان

  کارگاه تخصصی
  ۷ و ۸ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
  مناسب برای: باریستا
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • برشته‌کاری سطح ۱

  دوره کامل

  ۲۲مرداد ماه الی ۲۷ مرداد ماه

  مناسب برای: محققین و علاقه‌مندان برشته‌کاری
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • برشته‌کاری سطح ۱

  دوره کامل

  ۲۲مرداد ماه الی ۲۷ مرداد ماه

  مناسب برای: محققین و علاقه‌مندان برشته‌کاری
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • برشته‌کاری سطح ۱

  دوره کامل

  ۲۲مرداد ماه الی ۲۷ مرداد ماه

  مناسب برای: محققین و علاقه‌مندان برشته‌کاری
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • برشته‌کاری سطح ۱

  دوره کامل

  ۲۲مرداد ماه الی ۲۷ مرداد ماه

  مناسب برای: محققین و علاقه‌مندان برشته‌کاری
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

خرداد

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه
 • آب و املاح تاثیر گذار

  کارگاه حضوری
  زمان برگزاری: ۱۱ خرداد ‌ماه (۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر)
  مناسب برای: باریستا، قهوه آزمایان و قهوه دوستان
  مدرس: امید داداشی

  ظرفیت تکمیل است.

 • تقویت حافظه حسی

  کارگاه حضوری
  زمان برگزاری: ۱۷ و ۱۸ خرداد ماه (روز اول ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر٬ روز دوم ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر)
  مناسب برای: باریستا‌، برشته‌کاران، ارزیابان حسی
  مدرس: امید داداشی

  ظرفیت تکمیل است.

 • تقویت حافظه حسی

  کارگاه حضوری
  زمان برگزاری: ۱۷ و ۱۸ خرداد ماه (روز اول ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر٬ روز دوم ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر)
  مناسب برای: باریستا‌، برشته‌کاران، ارزیابان حسی
  مدرس: امید داداشی

  ظرفیت تکمیل است.

 • روش‌های فرآوری٬ تخمیر

  کارگاه آنلاین همراه با بسته کمک آموزشی
  زمان برگزاری: ۱۹ خرداد ماه (۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر)
  مناسب برای: باریستا‌، برشته‌کاران، ارزیابان حسی
  مدرس: امید داداشی

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • بررسی حسی اسپرسو

  کارگاه حضوری

  زمان برگزاری: ۲۹ خرداد ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: باریستاها، قهوه دوستان

  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • قهوه در منزل

  کارگاه حضوری
  زمان برگزاری: ۲۵ تیر ماه ( ۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
  مناسب برای: دوست‌داران قهوه
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

تیر

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه
 • قهوه‌آزمایی

  کارگاه تخصصی

  ۱۴ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)

  مناسب برای: باریستا‌، برشته‌کاران

  *پیش‌نیاز: آشنایی و تسلط بر دانش و مهارت باریستایی

  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • مهارت ارزیابی حسی

  دوره کامل
  ۱۳ الی ۱۵ تیرماه
  مناسب برای: باریستا و علاقه‌مندان قهوه
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • مهارت ارزیابی حسی

  دوره کامل
  ۱۳ الی ۱۵ تیرماه
  مناسب برای: باریستا و علاقه‌مندان قهوه
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • مهارت ارزیابی حسی

  دوره کامل
  ۱۳ الی ۱۵ تیرماه
  مناسب برای: باریستا و علاقه‌مندان قهوه
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • دم‌آوری مانند یک قهرمان

  کارگاه تخصصی
  ۷ و ۸ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
  مناسب برای: باریستا
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • دم‌آوری مانند یک قهرمان

  کارگاه تخصصی
  ۷ و ۸ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
  مناسب برای: باریستا
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • قهوه در منزل

  کارگاه حضوری
  زمان برگزاری: ۲۵ تیر ماه ( ۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
  مناسب برای: دوست‌داران قهوه
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • بررسی ایرادات برشته‌کاری

  کارگاه تخصصی

  ۲۹ تیر ماه (۱۱صبح تا ۵ بعدازظهر)

  مناسب برای: محققان٬ متخصصان دانه سبز٬ ارزیابان حسی و برشته‌کاران

  *پیش‌نیاز: تسلط و تجربه در دانش برشته‌کاری٬ آشنایی با پروتکل قهوه‌آزمایی

  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

مرداد

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه
 • دم‌آوری مانند یک قهرمان

  کارگاه تخصصی
  ۷ و ۸ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
  مناسب برای: باریستا
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • کارگاه بررسی علمی اسپرسو

  کارگاه تخصصی

  ۱۹مرداد (۱۱ صبح تا ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: باریستاها

  *پیش‌نیاز: آشنایی و تسلط بر دانش و مهارت باریستایی

  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • برشته‌کاری سطح ۱

  دوره کامل

  ۲۲مرداد ماه الی ۲۷ مرداد ماه

  مناسب برای: محققین و علاقه‌مندان برشته‌کاری
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • برشته‌کاری سطح ۱

  دوره کامل

  ۲۲مرداد ماه الی ۲۷ مرداد ماه

  مناسب برای: محققین و علاقه‌مندان برشته‌کاری
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • برشته‌کاری سطح ۱

  دوره کامل

  ۲۲مرداد ماه الی ۲۷ مرداد ماه

  مناسب برای: محققین و علاقه‌مندان برشته‌کاری
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • برشته‌کاری سطح ۱

  دوره کامل

  ۲۲مرداد ماه الی ۲۷ مرداد ماه

  مناسب برای: محققین و علاقه‌مندان برشته‌کاری
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • برشته‌کاری سطح ۱

  دوره کامل

  ۲۲مرداد ماه الی ۲۷ مرداد ماه

  مناسب برای: محققین و علاقه‌مندان برشته‌کاری
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • برشته‌کاری سطح ۱

  دوره کامل

  ۲۲مرداد ماه الی ۲۷ مرداد ماه

  مناسب برای: محققین و علاقه‌مندان برشته‌کاری
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • قهوه‌آزمایی

  کارگاه تخصصی

  ۱۴ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)

  مناسب برای: باریستا‌، برشته‌کاران

  *پیش‌نیاز: آشنایی و تسلط بر دانش و مهارت باریستایی

  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

شهریور

 • شــــــنبه
 • ۱ شنبه
 • ۲ شنبه
 • ۳ شنبه
 • ۴ شنبه
 • ۵ شنبه
 • جــــــمعه
 • دم‌آوری مانند یک قهرمان

  کارگاه تخصصی
  ۷ و ۸ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
  مناسب برای: باریستا
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • دم‌آوری مانند یک قهرمان

  کارگاه تخصصی
  ۷ و ۸ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)
  مناسب برای: باریستا
  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • قهوه‌آزمایی

  کارگاه تخصصی

  ۱۴ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر)

  مناسب برای: باریستا‌، برشته‌کاران

  *پیش‌نیاز: آشنایی و تسلط بر دانش و مهارت باریستایی

  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • باریستا سطح۱

  دوره کامل

  زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۴ شهریور ماه (۱۱ صبح الی ۵ بعد از ظهر)

  مناسب برای: علاقه‌مندان به قهوه، کسانی که به عنوان باریستا می‌خواهند مشغول به کار شوند

  مدرس: منصور احسانی – مجتبی زحمتکش

  ظرفیت تکمیل است.

 • رده‌بندی قهوه سبز

  کارگاه تخصصی

   ۲۹ شهریور ماه (۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر)

  مناسب برای: برشته‌کاران, علاقه‌مندان به دانش دانه‌ي سبز قهوه.

  مدرس: منصور احسانی

  ظرفیت تکمیل است.