آرت‌یونیتی X ژاو
آرت‌یونیتی X ژاو
مشاهده
بُن x ژاو
بُن x ژاو
مشاهده
گزارش رویداد دوم کارخانه قهوه ژاو
گزارش رویداد دوم کارخانه قهوه ژاو
مشاهده
فودکس
فودکس
مشاهده
رویداد دوم
رویداد دوم

قرار است به بهانه‌ی سه‌ساله شدن ژاو، جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲ حوالی تهران در دشت دماوند کنار هم باشیم و دیداری تازه کنیم. بهانه قهوه‌نوشی است و لذتش، بودن کنار هم. خوشحال می‌شویم شما را ببینیم، کنار هم قهوه بنوشیم و به تماشای رقص طبیعت بنشینیم.

مشاهده
رویداد یکم؛ خاستگاه
رویداد یکم؛ خاستگاه

شیراز
۱۵ و ۱۶ اردیبهشت
کافه رلر

ظرفیت تکمیل

مشاهده
رویداد یکم؛ خاستگاه
رویداد یکم؛ خاستگاه

تهران
۱۹ و  ۱۸ اردیبهشت
وی کافه

ظرفیت تکمیل

مشاهده
رویداد یکم؛ خاستگاه
رویداد یکم؛ خاستگاه

مشهد
۲۵ اردیبهشت
پرشین کاپ

ظرفیت تکمیل

مشاهده