کافه هاوانا

کافه هاوانا

نشانی: شيراز، قصردشت، بين كوچه ٧٦ و ٧٨، رو به رو كلينيك بهبود