کافه طهرون نیاوران

کافه طهرون نیاوران

نشانی: تهران، نیاوران، خیابان پور ابتهاج، نرسیده به سه راه آجودانیه