کافه رترو

کافه رترو

نشانی: هرمزگان، بندر عباس، بلوار مصطفي خميني ، خيابان داروپخش،رو به روي داروخانه بيمارستان كودكان ، ساختمان پدر