بیکری کروسان

بیکری کروسان

نشانی شعبه روشا : تهران، فرمانیه ، تقاطع عمار، فودکورت دپارتمان استور روشا

شماره: ۰۲۱۷۸۳۹۶

شعبه مژده:‌ نیاوران جهارراه مژده، خیابان مقدسی، نبش احمدی زمانی

شماره: ۰۲۱۲۶۸۵۷۰۰۱-۳