کارگاه اصول قهوه‌آزمایی
کارگاه اصول قهوه‌آزمایی

دوره در یک نگاه

در برهه‌ای از تاریخچه‌ی قهوه‌ی تخصصی، قهوه‌آزمایی تنها به خریداران قهوه‌ی سبز محدود می‌شد و اغلب در کسب‌و‌کار‌های مربوط به قهوه، تنها افراد کمی بودند که این کار را به صورت روزمره انجام می‌دادند. از‌این‌رو برای افرادی که سررشته‌ای از آن نداشتند، قهوه‌آزمایی فرآیندی دور از دسترس و پیچیده به نظر می‌آمد. امروزه درب اتاق‌های قهوه‌آزمایی در برشته‌کاری‌ها به روی همگان باز است و نه تنها به خریداران قهوه سبز محدود نمی‌شود، بلکه تمامی افراد حاضر در صنعت قهوه می‌توانند با تقویت مهارت‌های حسی و انجام تمرین‌های مربوط به آن، قهوه‌آزمایی به صورت صحیح را بیاموزند و از آن برای ارزیابی دانه استفاده کنند.

علم مهارت‌های حسی که پایه و اساس قهوه‌آزمایی است، علمی چندبعدی و پویا است که در همه‌ی صنایع غذایی و نوشیدنی به شکلی وجود دارد. در کارگاه قهوه‌آزمایی، هنرجویان از آن‌جایی که تسلطی نسبی بر مهارت‌های ارزیابی حسی دارند می‌توانند به صورت آزادانه وقت خود را صرف ارزیابی دانه‌هایی متنوع کنند و تجربه‌ای مفید از قهوه‌آزمایی گروهی کسب کنند.

 • حضوری
 • ۱ روز
 • مسیر قهرمان قهوهمسیر برشته‌کار قهوه

 • مهارت‌های حسی سطح ۱

 • گروه آموزشی کارخانه قهوه ژاو
 • ۱۱ الی ۱۸
 • ۲ میلیون تومان
 • تئوری [30%]
  عملی [70%]
 • درجه سختی ۰
 • مسیر یادگیری

  •  تعریف ارزیابی حسی
  • آشنایی با سازوکارهای حسی انسان
  • طعم و تن‌واری در نوشیدنی قهوه
  • آشنایی با انواع عیوب طعمی قهوه
  • انجام قهوه‌آزمایی با وجود عیوب طعمی
  • آشنایی با استاندارد‌های قهوه‌آزمایی
  • بررسی کیفیت آب برای قهوه‌آزمایی
  • انجام قهوه‌آزمایی گروهی

   

  مهارت‌هایی  که در این دوره کسب می‌کنید

  • تشخیص عیوب قهوه به صورت طعمی و ظاهری
  • شرکت در جلسات قهوه‌آزمایی
  • توصیف صحیح بارزه‌‌های حسی قهوه

   

  تماس در واتساپ