دوره مهارت‌های حسی سطح ۲
دوره مهارت‌های حسی سطح ۲

دوره در یک نگاه

بعد از آشنایی با اصول ارزیابی حسی و تقویت مهارت‌های حسی هنگام قهوه‌آزمایی می‌توان با عمیق شدن در مباحث روانشناختی، دید بهتری نسبت به این دسته مهارت‌ها پیدا کرد و با مفاهیم علمی ارزیابی آشنا شد. این دوره برای افرادی طراحی شده است که مهارت‌های حسی خود را در سطح استانداردی می‌بینند و به دنبال فهم عمیق‌تر این مهارت و تشکیل یک پنل ارزیابی حسی تخصصی را دارند. شرکت‌کنندگان این دوره از آن‌جایی که طیف وسیعی از انواع قهوه‌ها با ویژگی‌های مختلف را بررسی می‌کنند، می‌توانند با تکیه بر این تجربه، توصیف بهتر و دقیق‌تری از قهوه‌ها داشته باشند.

 • حضوری
 • ۴ روز
 • مسیر قهرمان قهوهمسیر برشته‌کار قهوه

 • دانش تخصصی قهوه سبز

 • منصور احسانی
 • تئوری [40%]
  عملی [60%]
 • درجه سختی ۰
 • مسیر یادگیری

  • بررسی اهمیت مهارت‌های حسی و ضرورت وجود آن در صنعت قهوه
  • آشنایی با مفهوم آستانه‌ی ادراک و نقش آن در روند ادراک حسی
  • آشنایی با دیدگاه‌های عینی و ذهنی ارزیابی قهوه و نحوه‌ی به‌کارگیری آن‌ها
  • شناخت سوگیری‌های روانشناختی در ارزیابی حسی و نحوه‌ی به حداقل رساندن آن‌ها
  • بررسی انواع چرخه‌های طعمی طراحی‌شده برای قهوه‌ی تخصصی
  • تهیه‌ی دستورالعمل‌های نمونه‌های حسی بر اساس لکسیکان (Lexicon) انجمن قهوه‌ی تخصصی
  • بررسی ساختار تشکیل‌دهنده‌ی طعم در قهوه
  • تعیین شدت بارزه‌های چشایی و تشخیص تفاوت کیفی بارزه‌ها
  • ادراک فرهنگی در قهوه
  • آشنایی با بارزه‌های منفی مرسوم
  • بررسی احساس دهانی در قهوه
  • آزمون‌های عاطفی، توصیفی و تشخیص تفاوت
  • آشنایی با عیوب طعمی قهوه سبز و عیوب ناشی از برشته‌کاری
  • آنالیز داده‌های حسی
  • کالیبراسیون با فرم قهوه‌آزمایی انجمن قهوه تخصصی
  • ملاحظات در طراحی پنل ارزیابی
  • آموزش طراحی برنامه‌ی آموزشی برای تشکیل پنل ارزیابی حسی

  مهارتهایی  که در این دوره کسب میکنید

  • تشکیل پنل ارزیابی حسی
  • کالیبراسیون بر اساس فرم انجمن قهوه تخصصی

   

  تماس در واتساپ