هدف‌ها مقصدند و مسیرها راهی برای رسیدن به آن‌ها، اما نه هدف‌ها یکسانند و نه مسیرها. هرکس باید نقشه خودش را بسازد.

نمی‌توان برای هیچ‌کس نسخه‌های واحد پیچید و او را در مسیری مشخص راهی کرد. هرکسی نیازها، سوال‌ها و اولویت‌هایی دارد که با دیگری تفاوت دارد و همین تفاوت‌هاست که آدم‌ها را منحصربه‌فرد می‌کند.
ما در راستای این باور، رویکردمان را به آموزش و یادگیری تغییر داده‌ایم و مسیرهایی طراحی کرده‌ایم تا هر کسی متناسب با اهداف و نیازهایش قدم در مسیر یادگیری بگذارد و بتواند هدفمندتر مهارت‌هایش را بهبود و ارتقا دهد.

مسیر یادگیری خود را انتخاب کنید.

قهوه‌ها

  • طعم یادها - Flavours
    روش فرآوری - Process
  • آرت‌یونیتی X ژاو
    آرت‌یونیتی X ژاو
    مشاهده

    آخرین ویدیو آموزشی