گیلان

  • کافه کتاب سایه (فروشگاه ژاو)

    شعبه ۱ (‌کافه كتاب سایه‌) :

    رشت، امين الضرب ، كوچه جمشيد عليمحمدي (سهرابي) ،كوچه مازيار ۲

    شعبه ۲ ( قهوه و کیک سایه‌)‌:

    رشت،بلوار ديلمان، نبش بلوار امام علي