کارگاه رده‌بندی قهوه سبز – شهریور ماه
کارگاه رده‌بندی قهوه سبز – شهریور ماه

 

مروری بر سرفصل‌های مورد بحث در این کارگاه:

 

-آشنایی با رده بندی قهوه سبز

-هدف از رده بندی قهوه

– شمارش تعداد دانه‌های معیوب

– محقق شدن مفهوم قهوه تخصصی

– کنترل کیفیت

– هماهنگ سازی قهوه‌ی آماده‌ی ارسال با نمونه‌های ارسال شده

– به دست آمدن تحلیلی از فرایند‌های کشت و برداشت

 

 • رده بندی از جهات مختلف:

– بر اساس اندازه رویی دانه؛ نحوه ی انجام و نشان دادن تصاویر

– بر اساس رنگ

– بر اساس چگالی؛ استفاده از ماشین آلات در راستای ارزیابی چگالی دانه‌ها در مزرعه و بعدتر استفاده از چگالی سنج در کارگاه‌های برشته کاری یا آزمایشگاه‌ها

– بر اساس رطوبت؛ توسط رطوبت سنج در کارگاه برشته‌کاری، انبار دانه سبز یا آزمایشگاه‌ها

– بر اساس دانه‌های معیوب موجود

 

 

 • رده بندی بر اساس دانه‌های معیوب:

– معرفی انواع دانه‌های معیوب با کمک تصویر، اولیه و ثانویه

– نحوه‌ی تشخیص دانه‌های معیوب

– علت به وجود آمدن این عیب‌ها

– تعداد مجاز دانه‌های معیوب در تعریف انجمن تخصصی قهوه

رده بندی بر اساس مفاهیم گوناگون:

– رده بندی برای قهوه‌ی تخصصی

– رده بندی برای قهوه‌ی مرغوب Premium

– رده بندی برای قهوه‌ی تجاری

مراحلی که طی آن رده بندی صورت می‌گیرد:

– بعد از انجام فراوری و پیش از صادرات

– بعد از خرید و تحویل بار به منظور تطابق بار رسیده با نمونه‌ی ارسالی از پیش

-و…

 

کارگاه “رده‌بندی قهوه‌ی سبز”

این کارگاه یک روزه با هدف آشنایی با فرآیند رده‌بندی قهوه‌ی سبز پیش از برشته‌کاری و بر اساس معیارهای مختلفی که صورت می‌گیرد، طراحی شده است. طی این کارگاه آموزشی با “هدف از رده‌بندی قهوه”، “رده‌بندی بر اساس معیارهای مختلف” و “دستورالعمل انجام آن” آشنا خواهید شد. در پایان این کارگاه قادر به ارزیابی کیفیت رده‌بندی صورت گرفته برای قهوه‌ی سبز خریداری شده و همچنین انجام رده‌بندی نمونه‌ی ارسالی از مزرعه به منظور بررسی کیفیت توسط خود را خواهید داشت.

 • ۱۱-۶
 • تئوری [%]

  Warning: A non-numeric value encountered in /home/h251570/public_html/wp-content/themes/xav/single-product.php on line 612
  عملی [100%]
 • درجه سختی ۰

  Warning: A non-numeric value encountered in /home/h251570/public_html/wp-content/themes/xav/single-product.php on line 625
 • تماس در واتساپ