کافه آندورا

کافه آندورا

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر، پایینتر از سمیه، پلاک ۵۷