قهوه آفریقا

قهوه آفریقا

نشانی: زنجان، چهارراه سعدی، به سمت دروازه ارک، کوچه شادمان