بیکری گنتوم

بیکری گنتوم

نشانی: شيراز، معالی آباد،خ میرزای شیرازی شرقی بیست و نهم،مجتمع تجاری آفتاب فارس