• کواکر٬ دانه‌ی نارس

 • تاثیر جریان بر نرخ عصاره‌گیری در دم‌آوری

 • اهمیت عرض جغرافیایی در کشت قهوه

 • شکست ترکیبات غیر فرار و نگهداری قهوه دم شده

 • میزان کافئین و درجه برشتگی قهوه

 • پاک کننده‌های کام و ذائقه

 • OTA یا اوکراتاکسین چیست؟

 • فرمائسترو (Fermaestro) وسیله‌ای برای سنجش فرایند تخمیر

 • نظافت مدون آسیاب قهوه

 • توصیف قهوه‌های یکسان برشت اما متفاوت در تاریخ برشته‌کاری

 • بررسی یک پارامتر استاندارد از قهوه‌آزمایی

 • تاثیر کانال‌سازی بر عطر و طعم

 • ارزش یک فنجان قهوه

 • تاثیر دما در عصاره‌گیری اسپرسو

 • تاثیر سایه و دمای پایین در پرورش عطر و طعم در گیاه قهوه

 • کواکر

 • تخمیر

 • آلکالاینیتی

 • هورت کشیدن

 • ریاضیات در قهوه

 • تریگانلین

 • رابطه برشته‌کاری و تن‌واری قهوه

 • زمان و دما در دم‌آوری

 • نکاتی دررابطه با کیفیت قهوه و حفظ آن

 • ارتباط بین درجه آسیاب٬ میزان عصاره‌گیری و میزان انحلال پذیری

 • پیش گرم کردن دستگاه برشته‌کاری

 • روش‌های ارزیابی حسی

 • هم زدن مایع بینابینی

 • تاثیر کرمای قهوه در دریافت رایحه‌ها در نوشیدنی اسپرسو

 • حس بویایی انسان و ارتباط آن با حافظه

 • نحوه دریافت چشایی

 • بررسی عملکرد کافئین در بدن

 • تاثیر پمپ فشار دستگاه اسپرسو برروی عطر و طعم نوشیدنی

 • اهمیت دمای مایع بینابینی و جنس دم‌افزار

 • تفاوت شیر کم‌لاکتوز و شیر معمولی

 • اهمیت شکستن کبره‌ی تشکیل شده برروی مایع بینابینی در دم‌افزار فرنچ پرس

 • تفاوت بین رقم و جوره

 • تاثیر شکل فنجان بر دریافت عطر و طعم

 • تعریف عطر و طعم

 • بررسی دو روش دم‌آوری در دم‌افزار کلور (Clever)

 • اهمیت آب در دم‌آوری قهوه

 • نحوه‌ی تاثیر کلوییدها بر روی شدت دریافت

 • نوشیدن قهوه و تاثیر آن بر کیفیت خواب

 • انحلال پذیری مواد شیمیایی موجود درون دانه قهوه (بخش ۱)

 • انحلال پذیری مواد شیمیایی موجود درون دانه قهوه (بخش ۲)

 • رابطه نوشیدنی قهوه و مواد حاوی کافئین با ورزش

 • نکاتی راجع به فیلتر‌های کاغذی

 • نحوه خروج گاز CO2 در نمایه‌های مختلف برشته کاری

 • ترکیبات معطر در قهوه‌ی برشته شده

 • کشت گیاه قهوه

 • تفاوت طعم و طعم‌یاد

 • عصاره‌گیری (فشار ۹ بار الزامی است؟)

 • گیاه‌شناسی قهوه

 • تازگی در قهوه