کافه پلتفرم ایران

کافه پلتفرم ایران

مشهد، قاضي طباطبائي ۱۰ ،‌سوزن‌چي ۷ ،‌ مجتمع گرند، طبقه اول